leiraInformasjon:
f: 1954 (2014)
PhD, professor
Institutt for marin teknologi
NTNU
7491 Trondheim
73 59 59 89