larsen_k.eInformasjon:
f. 1946 (97)
Dr.techn, professor
Institutt for byggekunst, historie og teknologi
NTNU
7491 Trondheim