laugseth_mInformasjon:
f. 1952 (04)
Dr.ing., professor, Senterleder SFI CASA
Institutt for konstruksjonsteknikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 47 82