lamvik_j.o-245x300Informasjon:
f. 1929 (75)
Dr.med., professor
Institutt for klinisk og molekylær medisin
St. Olavs Hospital
7006 Trondheim
72 82 85 32