krokan-245x300Informasjon:
f. 1945 (08)
Dr.med., professor
Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
NTNU
7491 Trondheim
72 57 30 74