krogstad_h.e-245x300Informasjon:
f. 1945 (86)
Dr.ing., professor emeritus
Institutt for matematiske fag, NTNU
7491 Trondheim
73 59 35 45