achim kohlerInformasjon:
f. 1967 (2014)
Dr.rer.nat, professor i fysikk
Institutt for matematiske realfag og teknologi
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Postboks 5003, 1432 Ås
901 80 765