kleppe_j-245x300Informasjon:
f. 1946 (82)
Ph.D, professor, Senterleder SFI
Institutt for geovitenskap og petroleum
NTNU
7491 Trondheim
73 41 28 73 / 918 97 300 / 73 59 49 93