harald_johsenInformasjon:
f. 1954 (13)
PhD, seniorforsker
Norut
Postboks 6434
9294 Tromsø
77 62 94 00 / 951 73 353