tor arne johansenInformasjon:
f. 1966 (13)
PhD, professor
Institutt for teknisk kybernetikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 03 95 / 917 22 765