stale-emil-johansen

Informasjon:
f. 1956 (15)
Dr.scient, professor
Institutt for geovitenskap og petroleum
NTNU
7491 Trondheim