huglen_r-247x300Informasjon:
f. 1948 (96)
Dr.ing, tidligere direktør
Hydro Aluminium

52 83 09 99 / 915 52 295