Informasjon:
f. 1947 (15)
PhD, professor
Institutt for bygg, anlegg og transport
NTNU
7491 Trondheim
73 59 46 32