hopperstad_o_s-225x300Informasjon:
f. 1963 (04)
Dr.ing, professor
Institutt for konstruksjonsteknikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 47 03