_randiInformasjon:
f. 1967 (06)
Dr.ing, professor
Institutt for fysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 38 80 / 481 70 066