holden_h-245x300Informasjon:
f. 1956 (93)
Dr.philos, professor
Institutt for Matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim
73 59 35 14