LarsInformasjon:
f. 1967 (2014)
PhD, direktør forskning, utvikling og innovasjon
Equinor ASA
Postuttak
7005 Trondheim
991 61 281