Høgda04Informasjon:
f. 1962 (15)
Dr.scient, forskningssjef
Norut
Forskningsparken
Postboks 6434, 9294 Tromsø
934 18 859

Adresser:
Hvalrossvegen 17
9100 Kvaløysletta
480 48 198