heum-150x150Informasjon:
f. 1949 (08)
Adm.dir.
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Breiviksveien 40
5045 Bergen
55 95 95 00