hemmer_p.c.m-245x300Informasjon:
f. 1933 (66)
Dr.techn, professor
Institutt for fysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 36 48 / 992 77 026