Pinar_2013-ESInformasjon:
f. 1969 (14)
Dr.Scient, professor
Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen
55 58 41 75 / 924 82 316