hansen_a-150x150Informasjon:
f. 1955 (02)
PhD, professor og senterleder for PoreLab SFF
Institutt for fysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 36 49 / 924 11 965