hamranInformasjon:
f. 1960 (13)
Dr.scient, sjefsforsker
FFI
Instituttveien 20
2027 Kjeller
63 80 72 54

Professor II
Universitetet i Oslo

63 87 39 78