hallen_arvid-245x300Informasjon:
f. 1950 (07)
Mag.art, tidligere adm.dir. Norges forskningsråd
Seniorrådgiver OsloMet, Senter for profesjonsstudier
932 38 515