hkonsen_o.p-245x300Informasjon:
f. 1939 (81)
Dr.ing, tidl. visekonsernsjef
Telenor ASA
Professor II ved NTNU
900 27 050