hagen_k.o-247x300Informasjon:
f. 1939 (95)
Siviling, tidl. adm.dir.
ABB Miljø og viseadm.dir. ABB AS
YIT AS
Ole Deviks v 10, 0666 Oslo
900 38 669