hafskjold_b-247x300Informasjon:
f. 1947 (87)
Dr.techn, professor
Institutt for kjemi
NTNU
7491 Trondheim
73 59 44 87 / 918 97 078