Graue_arne-245x300Informasjon:
f. 1955 (11)
Dr.philos., professor
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen
Allégaten 41
5007 Bergen