goksoyr_anders-246x300Informasjon:
f. 1957 (05)
Dr.scient, professor, instituttleder
Institutt for biologi
Universitetet i Bergen
Thormöhlensgate 53A
5020 Bergen
55 58 44 03/970 70 994