gabrielsen_r.h-247x300Informasjon:
f. 1948 (99)
Cand.real, professor
Institutt for geofag
Universitetet i Oslo
Postboks 1047 Blindern
0316 Oslo
22 85 66 00