Fredriksen4NTVA2Informasjon:
f. 1955 (15)
Dr.scient, professor
Institutt for fysikk og teknologi
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
77 74 51 33 / 918 85 132