fjeld_m_ny-239x300Informasjon:
f. 1939 (82)
Dr.techn, daglig leder
AS Montanus
Basaltv 33
1359 Eiksmarka
67 14 91 71 / 915 64 757