annik_magerholm_fet
Informasjon:

f. 1953 (06)
Dr.ing, professor og viserektor
NTNU i Ålesund

70 16 16 56 / 922 96 890