faretveit_a-245x300Informasjon:
f. 1938 (03)
Cand.real, styreformann
InSeis Terra
Postboks 123
1325 Lysaker
67 82 84 00

66 84 72 27/901 03 121