Evje_2012-245x300Informasjon:
f. 1968 (11)
Dr.scient, professor
Institutt for Petroleumsteknologi
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger

51 42 18 51