Informasjon:
f. 1962 (14)
Dr.ing, professor i fysikk
Institutt for matematiske realfag og teknologi
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Postboks 5003, 1432 Ås
951 24 536
Professor II i fysikk, Fysisk institutt,
Universitetet i Oslo