eik_nes_s-225x300Informasjon:
f. 1945 (04)
Dr.med, professor emeritus og tidligere seksjonsoverlege ved
Kvinne-barn-senteret
St. Olavs Hospital

73 94 32 90