conradi_r-247x300Informasjon:
f. 1946 (99)
Dr.ing, professor emeeritus
Datateknikk ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
ved NTNU
918 97 029