carlberg_g-245x300Informasjon:
f. 1945 (02)
PhD, tidligere forskningsdirektør
Norske Skogindustrier AS
901 271 09