SInformasjon:
f. 1952 (11)
Cand.oecon, Fagdirektør
Avdeling for person- og sosialstatistikk
Statistisk Sentralbyrå
Postboks 8131 Dep
0033 Oslo
Tidligere professor i energiøkonomi ved
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Postboks 5003, 1432 Ås
957 69 491

 

 

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no