Informasjon:
f. 1956 (18)
Dr.scient, forskningssjef
SINTEF
Forskningsveien 1
0314 Oslo
938 11 279