bratsbergengen_k-224x300Informasjon:
f. 1944 (03)
Siviling, professor emeritus
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
NTNU
7491 Trondheim
73 59 34 39