blokhusInformasjon:
f. 1958 (2014)
Dr.scient, professor og instituttleder
Kjemisk institutt
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen
55 58 98 52 / 922 32 259