blankenburg_j.c-245x300Informasjon:
f. 1937 (86)
Tekn.dr, tidligere adm.dir.
Interkompetanse AS Geoshop
og
Professor II i Marin geodesi, NTNU

901 89 589