bjntegrd_h.o-245x300Informasjon:
f. 1932 (88)
Siviling, tidl adm.dir. Dyno Industrier og
styreformann Statkraft SF m. fl

66 78 43 28