Mandag 5.mars hadde NTVA, og UiT Norges arktiske universitet ettermiddagsseminar på universitetets campus i Breivika. Temaet var Biologiske rytmer og klokker i Arktis – et spennende tema som følger opp flere lignende seminarer i Tromsø.

­Gabi Wagener som er førsteamanuensis ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT har drevet en omfattende forskning innenfor temaet biologiske rytmer og Arktis kunne fortelle om en forbausende stabilitet i de biologiske rytmer selv på vinteren når lyset er nesten helt fraværende. Det må være en sterk indre klokke som styrer rytmer for alle organismene fra de aller minste til de største.

­Even Jørgensen som er professor ved UiT redegjorde for årstidsbiologi hos fisk med et eksempel fra laksens smoltifisering.

Jørgen Berge  ­som er professor, Institutt for arktisk og marin biologi, UiT fortalte om biologiske rytmer styrt av lys i polarnatta. Bakgrunnen var forsøk en hadde gjort med lokale lyskilder under arbeid i Polhavet. En fikk der et klart inntrykk av at organismenes vertikale vandring ble klart påvirket av lystilgangen. Spesielt klart var dette rundt store forskningsfartøy som var utstyrt med sterkt lys. Mikro-organismene beveget seg da nedover i vannmassene. Det er sannsynligvis et ledd i en meget gammel beskyttelses-strategi for å unngå å bli spist eller fanget av fisk.