bergan_p_g_h-239x300Informasjon:
f. 1943 (76)
PhD, forskningsdirektør
Det Norske Veritas, UCTNO 910
Postboks 300
1322 Høvik
67 57 75 55
Professor II i Konstruksjonsteknikk, NTNU