baalsrud_k-245x300Informasjon:
f. 1921 (71)
Siviling, tidligere seniorforsker
Norsk institutt for vannforskning
Blindern, 0313 Oslo
67 53 30 84