austgulen_r-245x300Informasjon:
f. 1949 (98)
Professor
Institutt for kreftforskning og
Molekylær medisin
NTNU
7491 Trondheim
73 59 86 75

Adresse:
Jacob Rolls gt. 44
7016 Trondheim
73 51 75 60