kuvvet-atakan-245x300Informasjon:
f. 1957 (07)
Dr.scient, professor
Institutt for geovitenskap
Universitetet i Bergen
Allegt. 41
5007 Bergen
55 58 34 13